Záväzná prihláška na letný denný tábor 2019

 

Prihlášku spolu s prehlásením rodiča vo formáte PDF si môžete vyžiadať na našom maily artstudiozuz@gmail.com.

Meno a priezvisko dieťaťa *
Meno a priezvisko dieťaťa
Dátum narodenia *
Dátum narodenia
Zákonný zástupca *
Zákonný zástupca