Tvorivé dielne

-          Tvorivé dielne  (2-7 rokov)

Práca s pastelkami, fixkami, farbami, papierom, nožničkami pre rozvoj jemnej motoriky a kreativity.

V pondelok v čase 15:45 hod. – 17:05 hod. V utorok v čase 15:40 hod. - 17:00 hod.

Cena: 25 € / mesiac (1x do týždňa)

 

Tanečná príprava

-          Tanečná príprava (3-9 rokov)

Chcete aby Vaše dieťa rozvíjalo svoje pohybové možnosti, hľadalo a nachádzalo možnosti svojho pohybové slovníka a vyjadrilo ich umeleckým tanečným prejavom? Naučíme sa pracovať so svojím telom ,rozoznávať ich jednotlivé časti, využívať  svalové napätie a uvoľnenie, vnímať priestor a všetky jeho rozmery. Počúvať hudbu a pracovať s ňou, načúvať zvukom prírody a sveta a použiť tieto skúsenosti v tanci, vnímať rytmus a tempo a hrať s perkusívnymi nástrojmi

Streda v čase 15:50 hod – 16:50 hod.

          Cena: 22 € / mesiac (1x do týždňa)

 

Tanečná skupina

  • TEENS (10 - 15 rokov)

  • TIME (16 - 20 rokov)

  • MOM (mamy s deťmi)

Tanečná skupina je kompaktná skupina, ktorá pracuje na vytváraní choreografií, projektov, má tanečné skúsenosti, učí sa nové veci a pracuje so stále rozvíjajúcim sa pohybovým slovníkom.

Cena: 22 € / mesiac (2x do týždňa)

 

Minitanečná

Deti od 18 mesiacov do 3 rokov

Rozvoj prirodzeného pohybového prejavu v tanečných hrách so spevom, vnímanie rytmu a tempa, používanie perkusívnych nástrojov za aktívnej účasti rodiča.

Utorok v čase 10:30 - 11:30

Cena: 22€ / mesiac

 

Kreatívny au pairing

 deti 2–10 rokov: PO–PI: 14:30–18:30 | 60 minút 5€

Stráženie detí zamerané na tvorivé činnosti – rytmické cvičenia, hra na perkusívnych nástrojoch, spev, kreslenie, maľba, dekoratívne činnosti.

Na vyžiadanie

 

Pre rezerváciu alebo prihlásenie:

volajte na +421 907 719 624