Rozvrh pre aktivity dospelých

Body forming

Pondelok       17:10 – 18:10

Streda            17:15 – 18:15

Štvrtok           18:30 – 19:30

Cena za vstup:  5 € pernamentka : 40 € / 10 vstupov