Program divadelného tábora 30.07 - 03.08.

Deti ukážu svoju schopnosť improvizovať na témy od výmyslu sveta či už v interiéri alebo exteriéri. Neskôr si vyskúšajú svoje hlasivky pri práci s hlasom, slovom a tiež aj artikuláciou. Pre každého správneho herca je dôležitá práca s textom a tá nebude chýbať ani u našich mladých hercov. Vyskúšame si aj pohyb v priestore a samozrejme aj na javisku. Monológy a dialógy sú základom každej hry, ich skúšanie je tam nesmierne dôležité. Mladý umelci sa zahrajú aj na textárov keď napíšu krátke etudy a tiež si k nim svojpomocne vytvoria kulisy. Na záver sa v piatok  .03.08. o 15:30 v našom štúdiu uskutoční krátke predstavenie pre rodičov a priateľov v ktorom sa predstavia deti z tábora.